Regulamin

Zasady i warunki

Wszystkie zakupione bilety są niezbywalne, bezzwrotne i niewymienne. Ewentualne zwroty dobrej woli i wymiany mogą być oferowane w wyjątkowych okolicznościach, po indywidualnym rozpatrzeniu, z zastrzeżeniem opłat i kar.

OGÓLNY PRZEGLĄD
Ta strona obsługiwana jest przez TanioLataj.com. Wszystkie zawarte tu terminy: “my”, “nam”, “nasze” odnoszą się do TanioLataj.com. TanioLataj.com pozostawia do użytku tę stronę internetową, w tym wszystkie zawarte tu informacje, narzędzia i usługi dla Ciebie jako użytkownika pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad, polityk i uwag, które zostały tu podane.

Poprzez odwiedzenie naszej Strony i/lub jakikolwiek zakup od naszej firmy angażujesz się w nasze “Usługi” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym m.in. użytkowników, którzy są poszukującymi, dostawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części strony lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie mieć dostępu do strony internetowej ani nie móc korzystać z naszych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do aktualnego sklepu internetowego również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków świadczenia usług znajdującą się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez opublikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem ewentualnych wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi potwierdzenie ich akceptacji.

Nasz sklep internetowy jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewniają nam oni platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletniości obowiązujący w Twoim stanie lub prowincji zamieszkania bądź że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z naszej witryny dowolnemu z Twoich nieletnich członków rodziny.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także, w trakcie korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.

Musisz zdawać sobie sprawę, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisję w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania poprzez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie duplikować, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian dokonujących się na naszej stronie.

SEKCJA 4 – ZMIANY USŁUGI I CENY
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakichkolwiek stron trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać odwzorowane kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładnie odzwierciedlało kolor rzeczywisty.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ich ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie zostanie unieważniona, jeśli jej sprzedaż jest w danym miejscu zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych zakupionych przez Ciebie materiałów spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości przypadające na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się poprzez adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania składania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA FAKULTATYWNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani danych wejściowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakiegokolwiek rodzaju warunków i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę (dostawców).

W przyszłości możemy za pośrednictwem strony internetowej oferować również nowe usługi i/lub funkcje (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 – LINKI STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Cię na strony osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub usterki związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z korzystaniem z witryn stron trzecich. Zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji, zapoznaj się dokładnie z zasadami i praktykami innych firm i upewnij się, że je rozumiesz. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do właśnie do nich.

SEKCJA 9 – UWAGI UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez prośby od nas, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, w trybie online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (w tym w „komentarzach”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług .

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszały jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych. Umieszczając komentarze, nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym, ani w inny sposób wprowadzać w błąd zarówno nas, jak i osoby trzecie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – INFORMACJE OSOBISTE
Przekazanie danych osobowych poprzez sklep jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

SEKCJA 11 – RÓŻNE
Wykorzystanie strony i zakup biletu
Gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat i kompetencje prawne do wejścia na tę stronę zgodnie z wszystkimi zawartymi tutaj warunkami. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność finansową za całokształt korzystania z witryny. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie rezerwacje dokonane przez osoby pozostające pod twoim kierownictwem lub kontrolą. Gwarantujesz również, że wszystkie informacje dostarczone przez Ciebie lub w Twoim imieniu, a także przez członków Twojego gospodarstwa domowego podczas korzystania ze strony są prawdziwe i dokładne.

Ponadto potwierdzasz również, że podróżny nie jest małoletnim bez opieki. Bez ograniczeń, wszelkie eksploracyjne, fałszywe lub oszukańcze rezerwacje lub też wszelkie rezerwacje w oczekiwaniu na popyt są zabronione. Zgadzasz się, że wszelkie możliwości rezerwacji usług turystycznych na stronie będą wykorzystywane wyłącznie do dokonywania uzasadnionych rezerwacji lub zakupów dla ciebie lub innej osoby, w stosunku do której jesteś prawnie upoważniony do działania. Użytkownik rozumie, że nadużywanie lub wykorzystywanie usług rezerwacji turystycznych na stronie może spowodować odmowę dostępu do nich.

Rezerwacja jest zakończona dopiero po potwierdzeniu/wystawieniu biletu. Aby chronić naszych klientów, weryfikujemy za pomocą firmy wydającej karty kredytowe/debetowe, czy podany przez Ciebie adres rozliczeniowy i numer weryfikacyjny karty kredytowej są prawidłowe oraz czy Twoje polecenie zapłaty/obciążenie zostanie zaakceptowane. Do momentu zweryfikowania takich informacji taryfa może ulec zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za transakcje odrzucone na podstawie karty kredytowej/debetowej odrzuconej przez firmę wydającą lub biuro podróży lub jeśli z jakiegokolwiek powodu adres rozliczeniowy karty debetowej/kredytowej i/lub numer weryfikacyjny karty kredytowej nie mogą zostać zweryfikowane w odpowiednim czasie, nie jesteśmy także odpowiedzialni za zmiany taryfy lub inne opłaty, które mogą wystąpić podczas naszego procesu weryfikacji.

Ceny, podatki/opłaty i płatności
Nasze całkowite ceny obejmują wszystkie podatki i opłaty mające zastosowanie do przelotu, zakwaterowania w hotelu, wynajmu samochodu i działań uwzględnionych w rezerwacji, chyba że zaznaczono inaczej w e-mailu z informacją o biletach lub w niniejszych Warunkach. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty paliwowe, ochrona, bagaż, rezerwacja miejsc, incydenty hotelowe i inne obowiązujące opłaty za usługi, które zostaną naliczone przez odpowiedniego Dostawcę usług turystycznych w momencie odprawy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe opłaty należne Dostawcy usług turystycznych. Jeśli masz pytania dotyczące takich opłat, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednim Dostawcą usług turystycznych.

Podane ceny nie obejmują ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zrzeczenia się odpowiedzialności za wypadek, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony przed skutkami osobistymi, opłat za nadanie, gazu, fotelików dziecięcych, relingów dachowych lub przypadkowych opłat za pokój w hotelu (telefon, filmy, dopłaty za energię i wszelkie mające zastosowanie podwyżki podatków). Wszystkie takie opłaty należy uiścić w miejscu odbioru samochodu i/lub w punkcie odprawy w hotelu.

Płatności należy dokonać w całości przy użyciu ważnej karty kredytowej lub debetowej w momencie rezerwacji.TanioLataj.com akceptuje wszystkie główne karty kredytowe lub debetowe z weryfikowalnym adresem rozliczeniowym. Niniejszym upoważniasz TanioLataj.com i jego upoważnioną stronę trzecią do przetworzenia obciążenia karty kredytowej lub debetowej, którą nam podałeś, na całkowitą kwotę rezerwacji.

Możesz zostać poproszony przez właściwego dostawcę podróży o okazanie ważnej karty kredytowej lub debetowej w momencie zameldowania w hotelu i/lub w wypożyczalni samochodów w celu potwierdzenia autoryzowanego korzystania z karty/lub w celu zabezpieczenia wszelkich dodatkowych opłat.

Posiadacz karty musi być podróżnikiem wymienionym w rezerwacji.
Wszystkie oferty, ceny i warunki sprzedaży mogą podlegać:

  • zmianie bez powiadomienia;
  • wcześniejszemu wykupowi, specjalnym uprawnieniom, miejscom siedzącym lub innym ograniczeniom
  • ograniczeniom dotyczącym dni podróży, dat, minimalnych lub maksymalnych długości pobytów, świąt, pór roku, okresów wyłączonych z promocji, postojów i/lub ograniczeniom dotyczących list oczekujących
  • ograniczeniom walidacji rezerwacji do jednego roku (jeśli jakiekolwiek przedłużenie jest dozwolone, mogą obowiązywać kary/ograniczenia)
  • inne warunkom/ograniczeniom; i
  • mogą być uzależnione od dostępności

 

Wszystkie zwroty linii lotniczych/kredyty na przyszłe loty podlegają zasadom, polityce i procedurom taryfowym każdej linii lotniczej
Opłaty za wszystkie zmiany, zwroty, odwołania, jak również przyszłe kredyty będą naliczane za pasażera, za jeden bilet. Większość rezerwacji typu „no show” nie spełnia wymaganych warunków koniecznych w celu domagania się zwrotu pieniędzy od dostawców.

Podobnie jak nasze opłaty za obsługę transakcji (opłaty za rezerwację), wszystkie opłaty za usługi po sprzedaży biletów nie podlegają zwrotowi i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasze opłaty stanowią dodatek do wszelkich opłat i obciążeń linii lotniczych i/lub innych nałożonych przez dostawcę.

Nałożone przez rząd podatki i opłaty mogą ulec zmianie. Zostaniesz obciążony tylko ostateczną całkowitą kwotą wyświetloną lub podaną przez naszego agenta.

Usługi specjalne
Wszystkie usługi specjalne są dostępne WYŁĄCZNIE na żądanie i podlegają procesowi przeglądu i zatwierdzenia przez każdą linię lotniczą odnośnie zgodności z jej zasadami, polityką i procedurami dotyczącymi obowiązujących taryf. Opłaty za usługi specjalne zostaną naliczone w momencie świadczenia usługi (usług) i zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy linia lotnicza odmówi przyjęcia takiej prośby.

Pozwól nam pomóc w sprawnym przetworzeniu Twojego żądania, wykonując następujące czynności:
Pisownia nazwisk – nazwisko pasażera na bilecie lotniczym musi być zgodne z paszportem lub innym powszechnie akceptowanym rządowym dowodem tożsamości.

Wiza/paszport – Złóż wniosek o ważną wizę/paszport przed rozpatrzeniem wniosku.

Zgubiony, skradziony lub uszkodzony bagaż – zachowaj i przekaż informacje z paragonów i etykiet bagażowych.

No-Show – Anuluj lot u linii lotniczej przed godziną odlotu.

Odmowa przyjęcia na pokład – Udokumentuj, dlaczego odmówiono Ci wejścia na pokład.

Duplikaty biletów – dostarcz kopie wszystkich biletów, które odzwierciedlają identyczne plany podróży zarezerwowane u nas.

Zmiany w zakupionych już lotach
Wszelkie zmiany w planie podróży są ograniczone, a także podlegają zasadom taryfowym linii lotniczych, w zależności od tego, co jest bardziej restrykcyjne; większość naszych biletów/hoteli/samochodów/pakietów/rejsów nie pozwala na zmianę daty ani nazwy po zakończeniu rezerwacji. TanioLataj.com nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezerwacje lub rezerwacje dokonane lub potwierdzone przez ciebie w przypadku zmiany pierwotnego planu podróży przez dostawcę zgodnie z życzeniem klienta.

W niektórych przypadkach, w których linia lotnicza może zezwolić na anulowanie, kredyt może być ważny na przyszły bilet zakupiony przez tego samego podróżnego na tę samą linię lotniczą. Zwykle kredyt wydany przez dostawcę linii lotniczej ma określoną datę ważności, po której nie można go wykorzystać. Zachęcamy do omówienia dodatkowych ograniczeń związanych z kredytem z agentem obsługi klienta. Wszystkie takie rezerwacje, w których anulowanie może być dozwolone, muszą zostać anulowane przed planową godziną odlotu pierwszego segmentu lotu, dzwoniąc do naszego centrum obsługi klienta. Nie gwarantujemy możliwości żadnej rezygnacji. Kiedy będziesz gotowy dokonać nowej rezerwacji i zechcesz wykorzystać kredyt linii lotniczej, będziesz zobowiązany do zapłaty różnicy w taryfie (jeśli taka istnieje), obowiązujących kar linii lotniczych i wszelkich obowiązujących opłat TanioLataj.com za biletowanie. Wszystkie takie zmiany podlegają zasadom taryfowym każdej linii lotniczej, warunkom i procedurom, które nie są pod naszą kontrolą.

Nie są dokonywane żadne dodatkowe opłaty za wymianę, z wyjątkiem sytuacji, gdy agent pomoże Ci w zlokalizowaniu nowych lotów i spróbuje ponownie zarezerwować nowe loty w zależności od dostępności i innych czynników.

Wiele planów podróży lotniczych
Jeśli Twój plan podróży obejmuje loty obsługiwane przez więcej niż jedną linię lotniczą, przeczytaj uważnie warunki każdej z nich, można je znaleźć na stronach poszczególnych linii. Każda będzie mieć własne ograniczenia, zasady i opłaty. Jeśli w jednym z lotów zostanie dokonana zmiana (np. odwołanie lub zmiana terminu), która powoduje, że pasażer wprowadza zmiany w drugim locie, pasażer może być odpowiedzialny za wszelkie opłaty lub koszty biletu poniesione w związku z wprowadzeniem zmian w locie, w którym pierwotnie nie nastąpiły żadne zmiany. Linie lotnicze mogą pobierać własne opłaty za zmiany, zwroty lub za żądanie wymiany. Odpowiadasz za przestrzeganie warunków każdej linii lotniczej, które mogą się między sobą różnić (na przykład czasem odprawy i ograniczeniami wielkości/wagi bagażu). Przed planowaną podróżą zaleca się wydrukowanie części potwierdzenia biletów elektronicznych dla wszystkich lotów. Przy odprawie możesz zostać poproszony o okazanie dowodu biletu powrotnego.

Usługi Concierge

USŁUGI:
Usługi Concierge służą do dostarczania usług opartych na informacjach, ograniczonych do wirtualnych zadań telefonicznych, poczty elektronicznej lub zadań online. Nasi konsultanci nie będą fizycznie wykonywać żadnych prac, takich jak odbieranie, wysyłanie, dostarczanie przesyłek, jak również nie będą świadczyć USŁUG OBSŁUGI ZLECEŃ. Usługi obsługi zleceń są dostępne według stawki godzinowej lub stawki za zakres usług i świadczone tylko i wyłącznie w określonych, dostępnych obszarach. Ponadto usługi Concierge nie obejmują świadczenia usług sekretarskich, takich jak sprawdzanie wiadomości e-mail, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub umieszczanie wpisów online. Oprócz tych czynności, możemy wyszukiwać, rezerwować, dzwonić, przypominać, zamawiać online i robić wszystko, czego potrzebujesz, abyśmy zrobili w Twoim imieniu.

Usługi obsługi zleceń obejmują wszystkie usługi asystentów osobistych, które wiążą się z osobistym uruchomieniem sprawy na miejscu i nie mogą być obsługiwane przez telefon lub Internet. W przypadku wniosków wykraczających poza zakres obsługi konsjerża, opłata będzie naliczana co godzinę lub na podstawie zakresu zlecenia. 

Specjaliści Concierge dołożą wszelkich starań, aby dostarczyć klientowi jak najpełniejsze informacje i jak najlepiej wykonać powierzone im zadania. Należy jednak wiedzieć, że mogą wystąpić okoliczności, w których niektóre informacje lub nietypowe prośby nie zostaną dostarczone lub spełnione. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za dostarczenie nieprecyzyjnych w ocenie klienta informacji.

Zlecenia
Stawka godzinowa za wykonanie zlecenia na miejscu zaczyna się od momentu opuszczenia biura do zakończenia żądanego zadania. Przebieg ponad 10 mil podróży obecnie rozliczany jest w wysokości 0,55 USD za milę. (Uwaga: stawki mogą ulec zmianie w zależności od stawki kompensacyjnej wyznaczonej przez IRS).

SEKCJA 12 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia odnoszące się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeżeli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmian lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem konkretnych przypadków określanych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżania informacji nie jest stosowana w Usłudze ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, należy wziąć pod uwagę, że wszystkie informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie mogły zostać zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 13 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, regulacji lub lokalnych rozporządzeń; (d) które naruszałoby nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oszczerstwa, zdyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu przedstawienia fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przekazywania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie wykorzystany lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, w celu wyłudzenia jakichkolwiek poufnych informacji przez podszywanie się pod daną osobę lub instytucję, w celu przeszukiwania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu obchodzenia lub ingerowania w zabezpieczenia funkcji Serwisu lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 14 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie stanowimy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od wszelkich błędów.

Nie gwarantujemy, że rezultaty, które można uzyskać w wyniku z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub też nie możesz z niej skorzystać na własne ryzyko. Konkretna usługa oraz wszystkie pozostałe produkty i usługi dostarczane do Ciebie za naszym pośrednictwem są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane do użytku w stanie, w jakim się aktualnie znajdują i w miarę dostępności, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, w tym bez wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków dotyczących wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, nazwy produktu i braku naruszenia.

Dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy TanioLataj.com w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w powstałe inny sposób, w trakcie korzystania z dowolnej usługi lub produktów zakupionych przy użyciu usługi lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, wynikające z błędów lub pominięć w treści. Nie ponoszą także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub incydentalne, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 15 – ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zrzec z roszczeń, bronić i zwolnić z odpowiedzialności TanioLataj.com oraz naszego założyciela, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, oficerów, dyrektorów, przedstawicieli, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, pozostawiając ich wolnych od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawniczych, przedstawionych przez jakąkolwiek stronę trzecią, wynikających z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają w formie odniesienia lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

SEKCJA 16 – ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług. Takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 17 – ROZWIĄZANIE UMOWY
Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie wywiążesz się ze zobowiązań lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a ty będziesz odpowiedzialny za wszelkie należne kwoty do daty wypowiedzenia włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

SEKCJA 18 – CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację i propozycje, złożone zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

SEKCJA 19 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i są interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 20 – ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usług znajdującą się na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 21 – INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków korzystania z usług należy przesyłać na adres ?